Vajatakse nominaaldirektoreid välisriikide ettevõtetele. Tel. 5035551
  firmaturg.ee
Foorum > Foorum: Foorumi reeglid ja nõuanded

Firmaturg.ee Foorumi reeglid

1. Firmaturg.ee foorumid on koht, kus saavad suhelda ja arutleda isikud, kes plaanivad või on seotud firmade või äritegevuste ostude või müükidega, otsivad partnereid või investoreid. Siin saab püstitada vastavasisulisi teemasid, esitada küsimusi ja vastata kogemustest, ehk eesmärk on üksteist toetada.

2. Antud foorumis ei tohi avaldada ostu- või müügikuulutusi ja reklaamisisulisi tekste. Taolise sisuga teemad, vastused ja kommentaarid kustutatakse. Samuti kustutatakse vastused ja kommentaarid, mis ei vasta teemale, headele tavadele ja moraalinormidele.

3. Ropp keelekasutus ja teiste isikute solvamine toob kaasa automaatse nädalase konto blokeerimise. Järgmisel korral blokeeritakse konto jäädavalt. Kommenteerijate IP aadress jms. info salvestatatkse.

4. Firmaturg.ee ei vastuta foorumis kasutajate poolt püstitatud teemade ja kommentaaride sisu eest. Vastutust kommentaaride sisu eest kannab kommenteerija. Kommentaarikirjutaja on kohustatud arvestama kommenteerimisel EV Põhiseaduse, sellega kooskõlas olevate seaduste ja teiste inimeste õigustega. Kommenteerijal lasub vajadusel tõendamiskohustus, et tema poolt avaldatud asjaolud vastavad tegelikkusele. Õiguskorrale mittevastavate kommentaaride kirjutamise eest kannab kommenteerija tsiviil- ja kriminaalvastutust.

Nõuanded

1. Enne uue teema püstitamist veendu, et samateemalist arutelu pole juba alustatud, absurdne on teemasid dubleerida, õige on samasugust arutelu jätkata juba olemasoleva teema all. Veendumiseks kasuta otsingu abi.

2. Vali hoolikalt millise foorumi alla Sinu uus teemapüstitus sobib.

3. Anna teemale korralik pealkiri. Selge ja arusaadava pealkirjaga teema on tõhusam, saades rohkem ja kiiremini vastuseid.

4. Kirjuta korrektses eesti keeles, võimalikult arusaadavalt ning järgi internetisuhtluse häid tavasid.

5. Ära kasuta slängi, siin foorumites on eesmärk olla arusaadav, mitte lahe.

6. SUURTE TÄHTEDE ja mitme !!!!! kirjutamine on labane ja pole siin foorumites teretulnud.